PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
PHP Greška [Warning]
Elektro energetika
serbian german english

  ELEKTROENERGETIKA

  „Energija, to je ključni problem budućnosti – pitanje  života ili smrti. Sadašnji izvori energije su nepouzdani i truju naš planet. Možda preživimo to trovanje, ali doći će dan kada će ti izvori energije  presušiti.“

  v     

  „Ja mogu svojim projektom osigurati energiju za sve potrebe – čistu  Energiju“ 


  NIKOLA TESLA

  Jedan od ključnih egzistencijalnih problema  čovečanstva je i problm energije. Tehničko tehnološki razvoj u dvadesetom veku pratila je permanentna potreba za povećanjem proizvodnje električne energije, koja je u prvoj polovini dvadesetog veka bila udvostručena. Poslednjih godina energetska sigurnost i stabilnost postale su najaktuelnije pitanje celokupnog svetskog, ekonomskog, privrednog i društvenog sistema, a time i prioritet očuvanja kontinuiteta održivog razvoja i ekološkog miljea.

  Vreme neobnovljivih energenata, a time i civilizacije kakvu poznajemo, nemilosrdno ističe. Efikasnost energije postaje glavni problem. Strategija proizvodnje električne energije  bazirana je na proizvodnji koja bi zadovoljila potrošnju, što znači da je proizvodnja uslovljena potrošnjom, pa neracionalna potrošnja indukuje nepotrebno veliku proizvodnju, ali i negativan uticaj na okolinu.Poboljšanje efektivnosti energije rezultirat će njenom smanjenom potrošnjom, što dovodi i do smanjenja proizvodnje energije, a time i negativnih ekoloških efekata, čime se doprinosi globalnoj borbi za suzbijanje klimatskih promena.

  U energetskom sektoru mehanizmi za borbu protiv klimatskih promena predstavljaju prioritet. Strateški pristup ovoj problematici podrazumeva, pored energetske efikasnosti,  orijentaciju na druge, ekološki čiste izvore energije. U tom smislu uvođenje obnovljivih izvora energije u sistem proizvodnje, transmisije, distribucijie i potrošnje, odnosno zadovoljenja energetskih potreba je ključna komponenta održivog razvoja i realizacije  ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva. Iz tih razloga promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, posebno sa aspekta poboljšanja kompetetivnosti, sigurnosti snabdevanja i nivoa zaštite životne sredine ima, krucijalni značaj.

  Povećana potreba za električnom energijom uslovila je razvoj tehnologija za proizvodnju električne energije, pa tako danas postoji pet tipova elektrana: hidroelektrane, termoelektrane, solarne elektrane, vetro-elektrane i geo-termalne elektrane.

  Zašto smo se opredelili za bavljenje menagmentom u energetici

  • Efikasnost energije postaju glavni problem, što ukazuje eksponencijalna krivulja rasta potrošnje električne energije

  • Aktuelnu geopolitičku situacija sa dominacijom interesa, smanjenje energetskih resursa u svetu, sve veće potrebe za energijom kao i uticaj energije na životnu sredinu, doprineli su da energetika, ekologija, ekonomija i efikasnost postanu jedinstveni problem čovečanstva.

  • Energija iz fosilnih goriva: uglja, nafte, naftnih derivata i plina, koja iako čini oko 85% ukupne energetske produkcije u svetu, diskreditovana je argumentacijom u smislu neželjenih uticaja na životnu sredinu, kako na regionalnom nivou, tako i u pogledu globalnog zagrevanja i rezultirajućih klimatskih promena.

  • Energetska kriza, kao i uticaj proizvodnje i utroška električne energije na okolinu stvaraju potrebu da se dalji industrijski razvoj dovede na nivo koji je po svom obimu i formi ekološki prihvatljiv.

  • Povezanost energetike sa ostalim privrednim granama - podloga ukupnog razvoja svake zemlje.

  • Transformacijom prema nisko energetskoj civilizaciji  je naša šansa da kreiramo novi održivi koncept razvoja  energetske strategije.
  • Konceptom “zelene ekonomije“ , koji podrazumeva korišćenje obnovljivih izvora energije (solarna energija, energija vetra, biomasa i dr.) i primenu tehnologije baziranu na smanjenoj emisiji gasova, podržava se održivi razvoj.

  • Pored energetske efikasnosti i energetske uštede, obnovljivi izvori energije igraju ključnu ulogu u svakoj održivoj energetskoj strategiji, čiji su ciljevi: pristupačnost u smislu cena, raspoloživost u smislu dovoljnih količina, prihvatljivost u smislu očuvanja životne sredine.

  • Alternativni načini prozvodnje električne energije uključuju obnovljive i distribuirane ne izvore energije, dok koncept ekološki prihvatljivog razvoja zahteva umanjenje gubitaka električne energije, uvođenje metoda i naprava za njenu uštedu, korišćenje uređaja energetske elektronike i primenu računara i savremenih upravljačkih algoritama i sistema

  • Integracija tokova energije i resursa doprinosi smanjenju investicijskih i pogonskih troškova takvih sistema

  bosch_logo_german

  wrth-solar

  ict-cluster-logo

  lufthansa_logo_2741

  wichtigste-kongress-messe-d

  website_header_eu

  logo_head

  evroline_logo


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  x