PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
PHP Greška [Warning]
Korporativni profil
serbian german english

  SEQUENT DOO, preduzeće za konsalting i podršku savremenom poslovanju, sa sedištem u Novom Sadu, osnovano je 2005. godine.

  Svoje poslovne aktivnosti bazira na osnovnim postavkama savremenih saznanja o menadžmentu u energetici, obnovljivim izvorima energije, telekomunikacijama, informacionim tehnologijama i automatici.

  U obavljanju delatnosti preduzeće, čiji su principi poslovanja zasnovani na medjunarodnim standardima, objedinjuje usluge iz domena menadžment konsaltinga i inženjeringa. Širok dijapazon multidimenzionalnih kosultantskih usluga obuhvataju poslovne, projektantsko-tehmičke i inženjerske aktivnosti.

  StrategicProject management“- Strategija i upravljanje projektima i izrada studija i plansko-analitičkih dokumenata i projekata

  Poseban poslovni kontekst predstavlja profesionalna priprema studija i plansko-analitičkih dokumenata, izrada projekata i upravljanje njima, njihova dinamička implementacija i realizacija.

  Primena najaktuelnijih modela ima za svrhu upravljanje kvalitetom, poboljšanje poslovne konkurentnosti i približavanje evropskim i svetskim standarima.

  Naš ekspertski tim sa širokim spektrom kompetencija i znanja, čine stručnjaci sa dugogogodišnjim iskustvom i učešćem u značajnim nacionalnim i međunarodnim projektima i studijama.

  Kao preduzeće koje objedinjuje stručnost i iskustvo, naše korporativne vrednosti su: kvalitet, kompetentnost, kreativnost, visoki etički kodeksi poslovanja .

  bosch_logo_german

  wrth-solar

  ict-cluster-logo

  lufthansa_logo_2741

  wichtigste-kongress-messe-d

  website_header_eu

  logo_head

  evroline_logo


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  x