PHP error [Warning]
PHP Greška [Warning]
PHP Greška [Warning]
Poslovni konsalting
serbian german english

  Poslovni konsalting - Management consulting

  Naše usluge konsaltinga pomažu klijentima da definišu i reše ključna pitanja poslovanja, da procene, planiraju i primene efikasna menadžment rešenja, kako bi očuvali kontinuitet svog razvoja i obezbedili profitabilnost poslovanja.

  U tom smislu naše aktivnosti, usmerene na podršku u implementaciji korporativne strategije, uključuju primenu savremenog menagment sistema, kroz analizu postojećih i budućih potreba, procenu najbolje poslovne alternative, implementaciju efektnih i efektivnih rešenja, kao i marketinšku, IT ekspertizu.

  Preciznije, naš „ Core-Business" je fokusira na tri polja usluga:

  • Konsalting i menadžment usluge, uključujući i „Strategic Project Management“
  • Integrisane marketing usluge
  • Internacionalizaciju poslovanja

  Naše stručne aktivnosti uključuju sledeće konsalting usluge:

  • Analizu i optimizaciju poslovanja, korporativna strategija
  • Upravljanje projektima Menadžment projekata
  • Strategiju realizacije projekata (razvoj, vođenje i organizacija projekata)
  • Stvaranje uslova za dizajniranje novih projekata i drugih aktivnost

  Internacionalizaciju poslovanja:

  • Uspostavljanje poslovnih komunikacija sa stranim privrednim subjektima
  • Strateška inostrana partnerstva - osnivanje predstavništva i privrednih ogranaka inostranih privrednih subjekata, predstavljanje (zastupanje) poslovnih interesa
  • Strateška savezništva u inostranstvu
  • Spoljna trgovina, izvoz, uvoz
  • Strana investiranja, krediti, direktne investicije
  • Uspostavljanje poslovnih komunikacija sa stranim privrednim subjektima,koji se posebno bave regenerativnim izvorima energije
  • Konsalting usluge za strane investitore iz različitih domena, a u skladu sa njihihovim potrebama,
  • Posredovanje izmedju naših preduzeća i inostranih subjekata koji se bave regenerativnim izvorima energije
  • Izrada projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne okoline u saradnji sa inostranim partnerom.
  • Permanentna i interaktivna komunikacija sa investicionim fondovima i bankama
  • Strateško pozicioniranje, promiocija i dizajniranje promotivne kampanje
  • Tehnološko licenciranje - pripremu dokumentacije i usaglašavanje standarda za dobjanje potrebnih EU sertifikata izvozno orjentisanih preduzeća.

  bosch_logo_german

  wrth-solar

  ict-cluster-logo

  lufthansa_logo_2741

  wichtigste-kongress-messe-d

  website_header_eu

  logo_head

  evroline_logo


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  x